image
image

GRAMMAR HACK ALL IN ONE (FULL PACKAGE)

vmg-cdd-team
(2)
 • Giới thiệu khóa học
 • Lộ trình học
 • Thông tin giảng viên
 • Reviews

⚡ Khóa học tiếng Anh trực tuyến: "Grammar Hack All-in-One"

Bạn muốn nắm vững ngữ pháp tiếng Anh một cách nhanh chóng và hiệu quả? Bạn muốn học cách áp dụng các cấu trúc ngữ pháp vào các tình huống giao tiếp thực tế? Nếu vậy, "Grammar Hack All-in-One" là khóa học mà bạn không thể bỏ qua!

 

⚡ Giới thiệu khóa học: "Grammar Hack All-in-One" không chỉ là một khóa học ngữ pháp thông thường. Được thiết kế bởi những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu, khóa học này mang đến cho bạn một trải nghiệm học tập độc đáo và tương tác trực tuyến. Với phương pháp độc quyền, khóa học nhắm đến mục tiêu giúp bạn nắm bắt ngữ pháp tiếng Anh một cách toàn diện, từ cơ bản đến nâng cao, và áp dụng linh hoạt trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

 

⚡ Nội dung khóa học: Khóa học "Grammar Hack All-in-One" tập trung vào việc giới thiệu và thực hành các cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Bạn sẽ khám phá các yếu tố cơ bản như mạo từ, danh từ, động từ, tính từ và phó từ, cũng như các cấu trúc câu phức tạp hơn như mệnh đề, câu điều kiện và thì hiện tại hoàn thành. Bằng cách phân tích và phân loại các quy tắc ngữ pháp theo từng mức độ khó, khóa học giúp bạn hiểu rõ các nguyên tắc và áp dụng chúng một cách tự tin.

 

⚡ Hướng dẫn sử dụng trong các tình huống giao tiếp: Không chỉ tập trung vào lý thuyết, "Grammar Hack All-in-One" cung cấp cho bạn những hướng dẫn cụ thể và ví dụ thực tế về cách sử dụng ngữ pháp trong các tình huống giao tiếp hàng ngày. Bạn sẽ được thực hành thông qua các bài tập tương tác, các tình huống đối thoại và bài thực hành trực tiếp với giáo viên và các bạn học viên khác. Từ việc thảo luận bình thường đến giao tiếp trong các cuộc thảo luận chuyên sâu, bạn sẽ nắm vững kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp tự tin và hiệu quả.

 

⚡ Sử dụng ngữ pháp trong các ngữ cảnh đa dạng: "Grammar Hack All-in-One" không chỉ dừng lại ở việc sử dụng ngữ pháp trong giao tiếp hàng ngày. Khóa học này còn giúp bạn mở rộng khả năng sử dụng ngữ pháp trong các ngữ cảnh khác nhau. Từ việc viết email chuyên nghiệp, thuyết trình công việc, cho đến thảo luận trong các bài phát biểu trọng đại, bạn sẽ học cách sử dụng ngữ pháp một cách linh hoạt và phù hợp với mục tiêu và đối tượng giao tiếp.

 

⚡ Lợi ích của khóa học:

 • Nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản và nâng cao trong tiếng Anh.
 • Áp dụng ngữ pháp một cách tự tin và linh hoạt trong các tình huống giao tiếp thực tế.
 • Mở rộng khả năng sử dụng ngữ pháp trong các ngữ cảnh đa dạng.
 • Tham gia vào môi trường học tập tương tác trực tuyến với giáo viên và các bạn học viên khác.
 • Tăng cường kỹ năng ngôn ngữ và sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh.

 

⚡ Hãy tham gia khóa học "Grammar Hack All-in-One" ngay hôm nay và trở thành một chuyên gia về ngữ pháp tiếng Anh!

 • L1 - Present Simple - Language in Context        
 • L1 - Present Simple - Lesson        
 • L1 - Present Simple - Game        
 • L1 - Present Simple - Quiz        
 • L1 - Present Simple - Record your sentences
 • L2 - Present Continuous - Language in Context        
 • L2 - Present Continuous - Lesson        
 • L2 - Present Continuous - Game        
 • L2 - Present Continuous - Quiz        
 • L2 - Present Continuous - Record your sentences
 • L3 - Present Continuous and Present Simple - Language in Context        
 • L3 - Present Continuous and Present Simple - Lesson        
 • L3 - Present Continuous and Present Simple - Game        
 • L3 - Present Continuous and Present Simple - Quiz
 • L4 - Past Simple - Language in Context        
 • L4 - Past Simple - Lesson        
 • L4 - Past Simple - Game        
 • L4 - Past Simple - Quiz        
 • L4 - Past Simple - Record your sentences
 • L5 - Past Continuous - Language in Context        
 • L5 - Past Continuous - Lesson        
 • L5 - Past Continuous - Game        
 • L5 - Past Continuous - Quiz        
 • L5 - Past Continuous - Record your sentences
 • L6 - Past Simple and Past Continuous - Language in Context        
 • L6 - Past Simple and Past Continuous - Lesson        
 • L6 - Past Simple and Past Continuous - Game        
 • L6 - Past Simple and Past Continuous - Quiz
 • L7 - Present Perfect - Language in Context        
 • L7 - Present Perfect - Lesson        
 • L7 - Present Perfect - Game        
 • L7 - Present Perfect - Quiz        
 • L7 - Present Perfect - Record your sentences
 • L8 - Present Perfect Continuous - Language in Context        
 • L8 - Present Perfect Continuous - Lesson        
 • L8 - Present Perfect Continuous - Game        
 • L8 - Present Perfect Continuous - Quiz        
 • L8 - Present Perfect Continuous - Record your sentences
 • L9 - Present perfect and Present perfect continuous - Language in Context        
 • L9 - Present perfect and Present perfect continuous - Lesson        
 • L9 - Present perfect and Present perfect continuous - Game        
 • L9 - Present perfect and Present perfect continuous - Quiz
 • Consolidation Test 1
 • L10 - Present Perfect and Past Simple - Language in Context        
 • L10 - Present Perfect and Past Simple - Lesson        
 • L10 - Present Perfect and Past Simple - Game        
 • L10 - Present Perfect and Past Simple - Quiz
 • L11 - Past Perfect - Language in Context        
 • L11 - Past Perfect - Lesson        
 • L11 - Past Perfect - Game        
 • L11 - Past Perfect - Quiz        
 • L11 - Past Perfect - Record your sentences
 • L12 - Past Perfect Continuous - Language in Context        
 • L12 - Past Perfect Continuous - Lesson        
 • L12 - Past Perfect Continuous - Game        
 • L12 - Past Perfect Continuous - Quiz        
 • L12 - Past Perfect Continuous - Record your sentences
 • L13 - Past Perfect and Past Perfect Continuous - Language in Context        
 • L13 - Past Perfect and Past Perfect Continuous - Lesson        
 • L13 - Past Perfect and Past Perfect Continuous - Quiz
 • L14 - Future Simple - Language in Context        
 • L14 - Future Simple - Lesson        
 • L14 - Future Simple - Game        
 • L14 - Future Simple - Quiz        
 • L14 - Future Simple - Record your sentences
 • L15 - Future Continuous - Language in Context        
 • L15 - Future Continuous - Lesson        
 • L15 - Future Continuous - Game        
 • L15 - Future Continuous - Quiz        
 • L15 - Future Continuous - Record your sentences
 • L16 - Future Perfect - Language in Context        
 • L16 - Future Perfect - Lesson        
 • L16 - Future Perfect - Game        
 • L16 - Future Perfect - Quiz        
 • L16 - Future Perfect - Record your sentences
 • L17 - Future Perfect Continous - Language in Context        
 • L17 - Future Perfect Continous - Lesson        
 • L17 - Future Perfect Continuous - Game        
 • L17 - Future Perfect Continous - Quiz        
 • L17 - Future Perfect Continuous - Record your sentences
 • L18 - Language in Context        
 • L18 - Future Perfect & Future Perfect Continuous - Language in Context        
 • L18 - Future Perfect & Future Perfect Continuous - Lesson        
 • L18 - Future Perfect & Future Perfect Continuous - Game        
 • L18 - Future Perfect & Future Perfect Continuous - Quiz
 • L19 - Near Future (Be going to) - Language in Context        
 • L19 - Near Future (Be going to) - Lesson        
 • L19 - Near Future (Be going to) - Game        
 • L19 - Near Future (Be going to) - Quiz        
 • L19 - Near Future (Be going to) - Record your sentences
 • L20 - Future simple, Near future (Be going to), Present continuous and Be about to - Language in Context        
 • L20 - Future simple, Near future (Be going to), Present continuous and Be about to - Lesson        
 • L20 - Future simple, Near future (Be going to), Present continuous and Be about to - Quiz
 • Consolidation Test 2
 • L1 - Pronouns - Language in Context        
 • L1 - Pronouns - Lesson        
 • L1 - Pronouns - Game        
 • L1 - Pronouns - Quiz        
 • L1 - Pronouns - Record your sentences
 • L2 - Countable and Uncountable Noun - Language in Context        
 • L2 - Countable and Uncountable Noun - Lesson        
 • Lesson 2 - Countable and Uncountable Noun - Game        
 • L2 - Countable and Uncountable Noun - Quiz        
 • L2 - Countable and Uncountable Noun - Record your sentences
 • L3 - Article - Language in Context        
 • L3 - Article - Lesson        
 • L3 - Article - Game        
 • L3 - Article - Quiz        
 • L3 - Article - Record your sentences
 • L4 - Quantifiers - Language in Context        
 • L4 - Quantifiers - Lesson        
 • L4 - Quantifiers - Game        
 • L4 - Quantifiers - Quiz        
 • L4 - Quantifiers - Record your sentences
 • L5 - Adjectives and Adverbs - Language in context        
 • L5 - Adjectives and Adverbs - Lesson        
 • L5 - Adjectives and Adverbs - Game        
 • L5 - Adjectives and Adverbs - Quiz        
 • L5 - Adjectives and Adverbs - Record your sentences
 • L6 - Comparatives and Superlatives - Language in Context        
 • L6 - Comparatives and Superlatives - Lesson        
 • Lesson 6 - Comparatives and Superlatives - Game        
 • L6 - Comparatives and Superlatives - Quiz        
 • L6 - Comparatives and Superlatives - Record your sentences
 • Consolidation Test 3
 • L1 - Direct and Indirect Speech - Language in Context        
 • L1 - Direct and Indirect Speech - Lesson        
 • L1 - Direct and Indirect Speech - Game        
 • L1 - Direct and Indirect Speech - Quiz        
 • L1 - Direct and Indirect Speech - Record your sentences
 • L2 - Conditional Sentences (Type 1 + Type 2) - Language in Context        
 • L2 - Conditional Sentences (Type 1 + Type 2) - Lesson        
 • Lesson 2 - Conditional Sentences (Type 1 + Type 2) - Game        
 • L2 - Conditional Sentences - Quiz        
 • L2 - Conditional Sentences (Type 1 + Type 2) - Record your sentences
 • L3 - Conditional Sentences (Type 3 + Mixed) - Language in Context        
 • L3 - Conditional Sentences (Type 3 + Mixed) - Lesson        
 • Lesson 3 - Conditional Sentences (Type 3 + Mixed) - Game        
 • L3 - Conditional Sentences (Type 3 + Mixed) - Quiz        
 • L3 - Conditional Sentences (Type 3 + Mixed) - Record your sentences
 • L4 - Modal Verbs - Language in Context        
 • L4 - Modal Verbs - Lesson        
 • L4 - Modal Verbs - Game        
 • L4 - Modal Verbs - Quiz        
 • L4 - Modal Verbs - Record your sentences
 • L5 - Active and Passive Voice - Language in Context        
 • L5 - Active and Passive Voice - Lesson        
 • L5 - Active and Passive Voice - Game        
 • L5 - Active and Passive Voice - Quiz        
 • L5 - Active and Passive Voice - Record your sentences
 • L6 - Prepositions - Language in context        
 • L6 - Prepositions - Lesson        
 • L6 - Prepositions - Game        
 • L6 - Prepositions - Quiz        
 • L6 - Prepositions - Record your sentences
 • L7 - Relative Clauses (Statement and Imperative) - Language in Context        
 • L7 - Relative Clauses (Statement and Imperative) - Lesson        
 • L7 - Relative Clauses (Statement and Imperative) - Game        
 • L7 - Relative Clauses (Statement and Imperative) - Quiz        
 • L7 - Relative Clauses - Record your sentences
 • L8 - Relative Clauses (Yes/No and Wh questions) - Language in Context        
 • L8 - Relative Clauses (Yes/No and Wh questions) - Lesson        
 • Lesson 8 - Relative Clauses (Yes/No and Wh questions) - Game        
 • L8 - Relative Clauses (Yes/No and Wh questions) - Quiz        
 • L8 - Relative Clauses - Record your sentences
 • Consolidation Test 4
 • L1 - Comparing nouns - Language in Context        
 • L1 - Comparing nouns - Lesson        
 • Lesson 1 - Comparing nouns - Game        
 • L1 - Comparing nouns - Quiz        
 • L1 - Comparing nouns - Record your sentences
 • L2 - As…as - Language in Context        
 • L2 - As…as - Lesson        
 • Lesson 2 - As…as - Game        
 • L2 - As…as - Quiz        
 • L2 - As...as - Record your sentences
 • L3 - Wish - Language in Context        
 • L3 - Wish - Lesson        
 • Lesson 3 - Wish - Game        
 • L3 - Wish - Quiz        
 • L3 - Wish - Record your sentences
 • L4 - Modal Perfective - Language in Context        
 • L4 - Modal Perfective - Lesson        
 • L4 - Modal Perfective - Game        
 • L4 - Modal Perfective - Quiz        
 • L4 - Modal Perfective - Record your sentences
 • L5 - Correlative Conjunction - Language in context        
 • L5 - Correlative Conjunction - Lesson        
 • L5 - Correlative Conjunction - Game        
 • L5 - Correlative Conjunction - Quiz        
 • L5 - Correlative Conjunction - Record your sentences
 • L6 - Either, neither, too, so - Language in Context        
 • L6 - Either, neither, too, so - Lesson        
 • L6 - Either, neither, too, so - Game        
 • L6 - Either, neither, too, so - Quiz        
 • L6 - Either, neither, too, so - Record your sentences
vmg-cdd-team

Họ tên: VMG CDD team

Quốc tịch: Việt Nam + Mỹ

Trình độ: Thạc sỹ

Kinh nghiệm chuyên môn: More than 5 years of Senior English Trainer position at VMG

Mô tả ngắn về giảng viên: Đội Người Tạo Nên Tri Thức Trực Tuyến - Mang Tri Thức Đến Tận Tay Bạn. Chúng tôi là một đội ngũ đa dạng và đầy nhiệt huyết, tập trung vào việc xây dựng các khoá học trực tuyến chất lượng cao để giúp bạn phát triển kiến thức và kỹ năng tiếng Anh vượt trội

Sao trung bình

4.5

5 image

1 đánh giá

4 image

1 đánh giá

3 image

0 đánh giá

2 image

0 đánh giá

1 image

0 đánh giá

Anny 27/06/2023
The most amazing course I have purchased here. Highly recommend to experience and learn! You will make a lot of progress!
123 15/06/2023
123
admin (23/07/2023)
test

Giá khóa học: 9.000.000đ

Số buổi học: 53

Cấp độ: Trung cấp

Tổng cộng: 0 học viên đã đăng ký

Ngày cập nhật: 10/05/2023

Bài học: 53 bài học

Mua khóa học